tomo linluwi tan jan inwin

toki· mi jan inwin· o kama pona lon tomo linluwi lili mi· mi lon tomo ni e pali mute mi·

mi alasa e sona tan toki majuna· esun la mi pana tawa jan lili e sona toki tan kulupu toki lasina e sona kulupu·

tenpo ken la mi pali a e toki sin·

sona a

tomo lili

toki inlitoki nolena


telo wawa tawa mi